tədqiqat

tədqiqat
is. <ər. «tədqiq» söz. cəmi>
1. Bax tədqiq 1-ci mənada. Elmi tədqiqat institutu. Tədqiqatın nəticəsini istehsalata tətbiq etmək.
2. Bax tədqiq 2-ci mənada.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tədqiqat — ə. «tədqiq» c. 1) tədqiqlər; 2) t. tədqiq etmə, araşdırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəşf — is. <ər.> 1. Əvvəlcə məlum olmayan bir şeyi tapıb meydana çıxarma. İbtidai insanlar tərəfindən odun kəşfi. Amerikanın kəşfi. Yeni neft yataqlarının kəşfi. – <Fərhadoğlu:> Biz bu mədən sularının kəşfində böyük həyat mənası axtarırıq! S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tədqiq — is. <ər.> 1. Bir şeyi və ya onun xüsusiyyətlərini öyrənmək, müəyyənləşdirmək məqsədilə dəqiq elmi araşdırma; tədqiqat. Torpağın tədqiqi. Arktikanın tədqiqi. Atom enerjisindən istifadə sahəsində tədqiq. Tədqiq etmək – 1) elmi cəhətdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Юсифов, Юсиф Бахлул оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Юсифов. Юсиф Бахлул оглы Юсифов азерб. Yusif Bəhlul oğlu Yusifov …   Википедия

  • Гусейн-заде, Рауф Алишир оглу — (род. 25 апреля 1929(19290425), Баку) – азербайджанский ученый, первый азербайджанский сириолог, председатель Общественного объединения азербайджанских историков. Биография По окончании исторического факультета Азербайджанского… …   Википедия

  • institut — <lat.> 1. Bəzi elmi tədqiqat idarələrinin adı. Dilçilik institutu. Elmi tədqiqat institutu. 2. Bolşevik inqilabından əvvəl: imtiyazlı siniflərdən olan qızlar üçün qapalı orta məktəb. Dünən cənab şeyxülislam «institut» məktəbində müsəlman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laboraturiya — <lat. laboratorium – işləmək> 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə. Kimya laboratoriyası. Fizika laboratoriyası. – Laboratoriyadan Firuzənin səsi eşidildi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • preparat — <lat. praeparatus – hazırlanmış> 1. Tədqiqat, müşahidə və ya tədris məqsədi ilə hazırlanmış heyvan və ya bitki orqanizmi hissəsi. Anatomik preparat. 2. Tədqiqat üçün hazırlanmış kimyəvi maddə. Radioaktiv preparat. 3. Laboratoriya və ya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • professor — <lat. professor – tərbiyəçi> Ali məktəblərdə müstəqil kurs aparan ən ixtisaslı müəllimlərə, elmi tədqiqat müəssisələrində isə aspirantlara, elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edən şəxsə verilən yüksək elmi ad, habelə belə adı olan şəxs. Qoca… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tədqiqatçılıq — is. Tədqiqatla məşğul olma, tədqiqat işləri aparma; tədqiqat işi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”